Idé

Om ni behöver hitta nya lösningar eller förbättra befintliga produkter behövs nytänkande. Vi har hittills varit framgångsrika med att tänka utanför boxen för att hitta rationella lösningar. Vår specialitet är konceptuell utformning d.v.s. den inledande konstruktionsfasen där man gör strategiska överväganden och försöker hitta synergier med kringliggande komponenter eller processer


Utformning

När en idé skall konkretiseras måste den konstrueras eller designas. Kompetensen som används i idé- och utformningsfaserna är helt avgörande för en produkts ekonomi och funktion. Vår erfarenhet sträcker sig över både tyngre och lättare mekanik i moderata tillverkningsserier. Vi arbetar främst i CAD-systemet Autodesk Inventor® Professional men kan hantera filer från flertalet av CAD-systemen som förekommer på marknaden.


Beräkning

Vi kan erbjuda beräkningstjänster inom flera områden. Ett område är hållfasthetsanalyser där FEM-analys är det främsta verktyget som kompletteras med överslagsberäkningar för hand. Ett annat är simulering av dynamiska förlopp direkt från en CAD-modell. Ett tredje område är olika analyser t.ex. logistik, tidrapportering eller behovsberäkningar med hjälp av MS Excel.


Visualisering

En tydlig bild av hur något ser ut kan fungera som stöd vid beslutsfattande, marknadsföring eller utbildning. Vi har stor erfarenhet av olika sorts visualisering som t.ex. renderingar av CAD-modeller, illustrationer eller 3D-pritning.


Funktionsprototyp

Många gånger behöver idéer verifieras med funktionsprototyper och vi kan tillverka prototyper som kräver smide, svetsning, svarvning eller fräsning. Utöver detta har vi kompletterat med 3D-printning av objekt upp till ca 200x200x200mm.


Dokumentation

När en idé tagit form behöver allt dokumenteras med rapporter, 3D-modeller eller ritningar. Vi kan erbjuda alla dessa tjänster i de format ni önskar.


Rådgivning

Ibland kan kunden behöva teknisk rådgivning eller stöd gällande utformningar eller upphandlingar. Vi har erfarenhet inom båda områdena och har bistått kunder med bl.a. rådgivning och tillverkningskontroller vid inköp av större maskiner.


Hur?

Tjänsterna kan vi erbjuda både på plats hos er eller på distans. Vi förfogar över datorer, licenser, lokaler etc. vilket betyder att ni inte behöver ha några extra utgifter utöver överenskommet timarvode.
Do you dare?